pk_logo3.png

Psykologisk konsultation ved Poula Jakobsen

Cand. psych. autoriseret og godkendt af Psykolognævnet som specialist og supervisor i psykoterapi samt organisationspsykologi. Erfaring fra den offentlige og den private sektor som både organisationskonsulent og klinisk psykolog.

Psykodynamisk og systemisk praksis

Mit teoretiske udgangspunkt er psykodynamisk og systemorienteret. Det betyder, at der er fokus på at forstå de relationer og systemer individerne indgår i lige fra det personlige familiesystem, arbejdspladsens system, de organisationer og det samfund, der er rammen om personerne med de særlige udfordringer, det indebærer.

Det psykodynamiske perspektiv betyder at personernes følelser, tanker, fantasier og erfaringer med betydningsfulde relationer inddrages. Tidligere oplevelser og erfaringer bringes med som en del af personernes ”indre verden” og indgår i samspillet her og nu i alle sammenhænge både på arbejdspladsen og i parforholdet.

Personlig konsultation

Jeg lægger vægt på at konsultationen foregår i et klima med respekt for den enkeltes integritet, værdier og forudsætninger.

Autoriseret og medlem af PsykologforeningenDPlogo40.gif

Psykologisk Konsultation ApS | Telefon 33257608 | Mobil 29668656 | psykolog@poulajakobsen.dk
Rundholtsvej 28, 1. Sal, lejlighed 3. | 2300 Kbh. S. | Se adresse på kort