pk_logo3.png

Psykologfaglig supervision

Supervision for enkeltpersoner og grupper i faglige spørgsmål angående sagsbehandling og undersøgelses - og behandlingsmetoder:

  • Supervision af psykologer der vil opnå autorisation
  • Specialistgodkendelse i psykoterapi og arbejds-organisationspsykologi
  • Supervisorgodkendelse i psykoterapi og arbejds-organisationspsykologi
  • Faggrupper der arbejder med behandling og rådgivning af børn, unge og voksne patienter og klienter

Supervisionen tager udgangspunkt i en psykodynamisk forståelsesramme set i en systemisk sammenhæng. Det betyder, at der lægges vægt på forståelse af samspillet mellem de betingelser individerne lever under og de dynamiske relationer mellem de pågældende. Personers følelser, tanker, fantasier og erfaringer med betydningsfulde relationer inddrages.

Psykologisk Konsultation ApS | Telefon 33257608 | Mobil 29668656 | psykolog@poulajakobsen.dk
Rundholtsvej 28, 1. Sal, lejlighed 3. | 2300 Kbh. S. | Se adresse på kort