pk_logo3.png

Organisations- og personaleudvikling

For organisationer eller institutioner der ønsker en udvikling i forhold til:

  • Processer og relationer mellem forskellige parter eksempelvis mellem forskellige faggrupper, mellem funktionsenheder eller mellem ledelse og medarbejdere.
  • De menneskelige resurser, såsom kompetencer, viden og færdigheder; det kan være faglig viden om psykologiske teorier fx udviklings og socialpsykologi, teamudvikling eller kompetencer, der øger kvaliteten af kommunikation mellem de ansatte.

Der tages udgangspunkt i organisationens specifikke betingelser; de økonomiske rammer, opgavens særlige karakter, de eksisterende strukturer og metoder, de menneskelige faktorer både af objektiv karakter, såsom forudsætninger og kompetencer men også faktorer af mere irrationel karakter og mere ubevidste faktorer som følelser, sympatier og antipatier.

Formålet er at skabe en dialog i systemet for at skabe en fælles læreproces som kan give bedre anvendelse af de menneskelige resurser i arbejdet med den fælles opgave.

Proceskonsultation for personale

Proceskonsultation er for personalegrupper eller afdelinger, der ønsker at arbejde med fokus på et særligt tema eller særlige forhold. Det er en måde at give alle på stedet mulighed for at koncentrere sig om temaet og de tanker og følelser, det vækker og overlade styringen af processen til en konsulent.
Målet er at sikre en proces med respekt for alle de involverede parter, der i tillid til processen får mulighed for at dele ideer, tanker og følelser til gavn for en fælles læreproces og udvikling af nye handlemulighder.

Psykologisk Konsultation ApS | Telefon 33257608 | Mobil 29668656 | psykolog@poulajakobsen.dk
Rundholtsvej 28, 1. Sal, lejlighed 3. | 2300 Kbh. S. | Se adresse på kort