pk_logo3.png

Coaching om personlige kompetencer

I coaching er fokus på den eller de personer, der ønsker at udvikle de personlige kompetencer i den professionelle rolle.

På arbejdspladsen mødes forskellige personligheder, der hver bærer deres helt egen indre verden af følelser, tanker, erfaringer om andre betydningsfulde relationer med sig. Det, der opleves som enkelt og uproblematisk for den ene, kan betyde uro og ængstelse for andre. Det kan give anledning til et frugtbart samarbejde men også til udfordringer og konflikter.

Lederrollen

Rollen som mellemleder eller som øverste leder byder på særlige udfordringer. Som leder er man genstand for rigtig mange forestillinger knyttet til spørgsmålet om autoritetsudøvelse.

Få personer har et afslappet og nuanceret forhold til autoritetsfigurer. For nogle betyder det, at de har meget svært ved at give relevant følgeskab til deres leder men må forholde sig kritisk undersøgende til de fleste afgørelser. Andre giver ukritisk følgeskab i for stor respekt for autoriteten.

Som leder kan man selv have svært ved at indtage rollen med de bemyndigelser, det giver. Hvis rekrutteringen er sket fra medarbejdergruppen, står man over for særlige udfordringer.

Psykologisk Konsultation ApS | Telefon 33257608 | Mobil 29668656 | psykolog@poulajakobsen.dk
Rundholtsvej 28, 1. Sal, lejlighed 3. | 2300 Kbh. S. | Se adresse på kort