pk_logo3.png

Individuel og parterapi

Når en person eller et par henvender sig vedrørende terapi, er udgangspunktet sædvanligvis at vedkommende er låst fast i en konfliktsituation, er plaget af uro, eller konstaterer at de samme konfliktsituationer opstår igen og igen.

Det er afgørende for et terapiforløb at der opnås en kontakt, der giver grobund for det fælles arbejde. Personen forstås i forhold til de eksisterende livsbetingelser, såsom uddannelsesbaggrund, arbejde, arbejdsbyrde, succeser og udfordringer, relationer til andre samt persons livshistorien. Nutiden ses også i relation til fortiden og i forventninger til fremtiden.

Refleksion er det vigtigst ”værktøj” i terapi. Refleksioner tager oftest form af fortælling om en selv og en selv i relation til andre. Det første skridt vil ofte være at komme til klarhed over, hvordan nuværende følelser og adfærd kan dikteres af tidligere oplevelser. Formålet er at opnå større frihed fra uønskede mønstre der kan være såvel bevidste som mere ubevidste. Der lægges vægt på at skabe løsninger og nye handlemuligheder.

Rådgivning for enkeltpersoner, par eller grupper

  • Stresshåndtering
  • Samarbejdsvanskeligheder
  • Konflikthåndtering
  • Kommunikationsudfordringer

Anledningen til henvendelse om rådgivning er sædvanligvis knyttet sammen med et specifikt problemområde, som der søges støtte og vejledning til eller bestemte udviklingsområder, der skal udvides. Rådgiver og klient arbejder målrettet med det definerede område eller med områder, der er tæt forbundet med dette.

Også når man er bundet af en begrænset tidsramme, og henvendelsen er relateret til en bestemt arbejdsmæssig situation, tema eller episode, kan der skabes nye muligheder og nye perspektiver.

Psykologisk Konsultation ApS | Telefon 33257608 | Mobil 29668656 | psykolog@poulajakobsen.dk
Rundholtsvej 28, 1. Sal, lejlighed 3. | 2300 Kbh. S. | Se adresse på kort